Africa day 2018 coming up in October!

NVAS Afrikadag 2018: ‘Omgaan met Klimaatverandering in Afrika’ – in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds

Er zullen maar weinig thema’s zo urgent en actueel zijn als klimaatverandering. Ook zijn er maar weinig gebieden waar de gevolgen van klimaatverandering zo voelbaar zijn als in Afrika. Daarom organiseert de Nederlandse Vereniging voor Afrika Studies (NVAS) de NVAS Afrikadag 2018 met als thema: ‘Omgaan met Klimaatverandering in Afrika’. De dag wordt georganiseerd in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds, in hun klimaatneutrale kantoor in Zeist.

Het belooft een bijzondere dag te worden, met onder andere twee spetterende lezingen van Bart Geenen (WNF) en Professor Marja Spierenburg (Radboud Universiteit). Zij zullen spreken over respectievelijk Zoet Water en Natuurbehoud in Afrika. Vervolgens zijn er vier panelsessies die inzoomen op de volgende thema’s: nature conservation, rural livelihoods and communities; (technological adaptation and) climate change; urban sustainability and migration. De voertaal gedurende de lezingen en panelsessies is Engels. Gedurende de Afrikadag is er uiteraard ook ruimschoots gelegenheid voor informele discussies en een bezoek aan de informatiemarkt. Houdt onze facebook en Twitter (@afrikastudies) in de gaten voor meer informatie, kaartverkoop, de call for presentations en programma updates!

Kom jij ook zaterdag 20 oktober je kennis delen en vergroten op de NVAS Afrikadag?

 

NVAS Afrikadag 2018: ‘Responding to Climate Change in Africa’ – in cooperation with the World Wide Fund for Nature

Climate change is a theme that urgently needs to be addressed. The consequences of climate change are experienced worldwide, but especially also on the African continent. This is why the Netherlands Association for African Studies (NVAS) organizes the NVAS Africaday 2018 entitled ‘Responding to Climate Change in Africa’. In cooperation with the World Wide Fund for Nature we look forward to hosting you at WWF Netherlands’s climate-neutral head office in Zeist.

The Afrikadag 2018 will be a special and inspiring day. We will have two smashing key note lectures by Bart Geenen (WWF) on Fresh Water, and Professor Marja Spierenburg (Radboud University) on Nature Conservation. We also organize four panel sessions that will zoom in on the following themes: nature conservation, rural livelihoods and communities; (technological adaptation and) climate change; urban sustainability and migration. These lectures and panel sessions are in English. During the entire Africaday there will also be ample opportunities for informal discussions, a visit to the information market and taking part in workshops.

Keep an eye on our Facebook and Twitter (@afrikastudies) for more information, tickets, the call for presentations and updates on the programme!

Please feel free to come, learn and share your knowledge on the NVAS Afrikadag 2018 on 20 October!