Time to say goodbye – Froukje Krijtenburg

Afscheid Froukje 2Toen ik negen jaar geleden de positie van secretaris van de NVAS op me nam, was dat voor een periode van drie jaar dacht ik. Op dat moment had ik geen idee dat ik ooit het langst zittende NVAS bestuurslid zou worden, en ook niet dat ik het zo lang zo leuk zou vinden om secretaris te zijn. Nu is het tijd om een stapje terug te doen. Met veel vertrouwen en plezier geef ik mijn plaatsje door aan Tanja Hendriks, die in de afgelopen periode al bewezen heeft met energie en enthousiasme haar taak in te vullen. Terugkijkend op negen jaar NVAS bestuur, valt me op dat de NVAS met veel creativiteit en veerkracht de nodige uitdagingen is aangegaan.

In een veranderende (academische) samenleving heeft de NVAS haar identiteit en positie in de Nederlandse samenleving opnieuw weten te definiëren. Daarnaast heeft de NVAS met veel minder financiële middelen haar Afrikadagen en conferenties weten te continueren. De NVAS overleeft en is sterker geworden! Dank aan u allen voor de rijke ervaringen, NVAS leden, en in het bijzonder mijn (eerdere) collega’s in het bestuur, de vrijwilligers in organisatie commissies van NVAS Afrikadagen en conferenties, redacties en website! De allermeeste dank aan jou, ASCL Marieke van Winden, trouwe NVAS steunpilaar! Veel dank tot slot aan alle ASCL vrienden van de NVAS voor jullie lange partnership met en steun aan de NVAS. Met veel plezier en vertrouwen geef ik het stokje door aan Tanja op 20 mei, tijdens de Education for Life in Africa conferentie op 19 en 20 mei!! Ik zie uit naar uw komst!! Froukje Krijtenburg

 

Nine years ago I accepted the position of secretary on the NVAS executive board, for a period of three years I thought. I had no idea then that I was to become the longest sitting NVAS board member ever, nor did I expect the position of secretary to be so much fun for such a long time. Anyway, it is time to step back and hand over. I’m very happy to have Tanja Hendriks as my successor. She has already shown herself to be a very active and dedicated secretary-to-be!

Looking back at these nine years in office, I can say that NVAS has demonstrated great resilience in the face of smaller and bigger external challenges. Due to (academic and societal) developments, NVAS has had to rethink its identity and position in Dutch society. And despite much fewer financial means, NVAS has managed to continue hosting Africa days and conferences. In fact, it has not only survived, it has grown stronger.

Thank you all for the enriching experience, NVAS members and especially (previous) fellow board members and NVAS volunteers, thank you for your contributions to organizing committees of Africa days and NVAS conferences, editorial boards and website. Thank you most of all, ASCL Marieke van Winden, for being NVAS’ constant pillar of support.  Many thanks finally to all ASCL friends of NVAS for your longstanding partnership with and support of NVAS.

With great pleasure I hand over my position to Tanja at the AGM of 20th May during the Education for Life in Africa conference on 19th and 20th May. Looking forward to seeing you there!!

Froukje Krijtenburg