Kalahari Support Group

kurugroepOver de San

In de regio Zuidelijk Afrika is een proces van ‘modernisering’ gaande. Het land waar de San (Bushmen) woonde is in bezit genomen door grote veeboeren of door overheden. Het wild is daarmee staatseigendom geworden. Beroofd van hun natuurlijke middelen van bestaan, wonen de San nu in kunstmatige dorpen bij elkaar. De meeste San leiden op dit moment een marginaal bestaan als goedkope arbeidskrachten – dagloners – bij rijke veeboeren en zij leven van de verkoop van traditionele kunstnijverheidsartikelen. Gelukkig vormen zij geleidelijk aan eigen organisaties om zich in te zetten voor hun eigen ontwikkeling. Deze organisaties zoeken een dialoog met andere inheemse bevolkingsgroepen en met de overheden. Daarnaast zijn NGO’s actief om deze bevolkingsgroepen op allerlei terreinen vooruit te helpen. Ter ondersteuning van de bevolking in de Kalahari (Botswana en Namibië) is sinds 1990 de Kalahari Support Group actief.

  • De activiteiten van de Kalahari Support Group
  • ondersteuning van lokale groepen en organisaties in de Kalahari regio
  • promotie en verkoop van de Kalahari producten (craft) en San-kunst
  • documentatie, informatie en studie
  • mede-ontwikkelen van programma’s en projecten voor de San
  • netwerken en contacten leggen

Meer weten?

Geïnteresseerd in de muziek van de Kalahari Bushmen?
Cd Songs for Healing (met instrumentale en vocale muziek uit Botswana)

Elk jaar brengt de Kalahari Support Group een kalender uit: Contemporary Bushmen art calendar: Art of the Kalahari 2012