Anika Altaf

altafSinds november 2010 ben ik promovenda aan het ASC Leiden. Daarnaast ben ik onderzoeksassistent bij PaDev (Participatory Assesment of Development). Een van de belangrijkste conclusies van PaDev is dat de allerarmsten niet worden bereikt door ontwikkelingsprojecten. Mijn Ph.D onderzoek gaat over de ethiek van het al dan niet uitsluiten van de allerarmsten in ontwikkelingshulp en de inspanningen van ontwikkelingorganisaties om hen te bereiken.Ik vergelijk in dit onderzoek ontwikkelingsorganisaties met verschillende religieuze achtergronden, i.e. Protestants, Katholiek, Seculier en Islamitisch. De landen waarin ik dit onderzoek doe zijn: Ghana, Zuid-Afrika en Pakistan.
Naast mijn Ph.D, werk ik als trainer op middelbare scholen met het thema: eer, schadelijke tradities en eergerelateerd geweld.

Mail: Anika Altaf