Bas Lecocq

lecocqIk richt me op de contemporaine geschiedenis van Afrika. In mijn werk ligt de nadruk op genealogieën van de Afrikaanse politieke, sociaal-culturele en religieuze moderniteit en identiteit. Concreet spitst mijn onderzoek zich toe op een drietal thema’s:

 

  • nationalisme en conflict, met name de strijd van de Toeareg in Mali en Niger voor verregaande autonomie, en de Amerikaanse War on Terror in de Sahara;
  • regionale migratie en verstedelijking in de Sahara en Sahel en de culturele en sociale aanpassing van nomaden aan een urbane kosmopolitische omgeving;
  • mobiliteit en interactie tussen de Sahel en het Arabisch schiereiland door religie, pelgrimage, migratie en handel.

Mail Bas Lecocq