Catrien Notermans

catrien_notermans1Catrien Notermans is antropoloog en werkzaam als universitair docent bij de sectie culturele antropologie en ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze doet sinds 1992 onderzoek in Oost Kameroen naar huwelijk, verwantschap, gender en religie. Ze promoveerde in 1999 met een proefschrift over vrouwen in polygyne huwelijken in Kameroen.

Daarna richtte zij zich in haar post-doc onderzoek op de circulatie van kinderen in verwantschapsnetwerken (fosterage) in het zelfde onderzoeksgebied.Vanaf 2004 begeleidt zij een interdisciplinair en vergelijkend onderzoeksproject naar Maria pelgrimages. Daarbinnen onderzoekt zij zelf de bedevaart naar Lourdes en begeleidt master studenten die onderzoek doen naar pelgrimages in o.a. Rwanda, Nigeria en Ghana. Momenteel werkt zij aan een nieuw onderzoeksplan voor een vergelijkend project naar verwantschap en religie in Centraal Afrika.

Mail: c.notermans@maw.ru.nl
Website: http://www.ru.nl/caos/vm/notermans/