NVAS Nieuwsbrief November 2009

Beste lezers,

In deze nieuwe herfsteditie van de NVAS Nieuwsbrief vindt u weer bijzondere verhalen, nieuws van leden, nieuwe leden en nog veel meer. Allereerst kunt u een verslag lezen van de recent gehouden NVAS Studiedag, die dit keer draaide om de posterpresentaties van Afrika onderzoekers. Hiernaast ziet u een foto van Maliana Serrana van de Universiteit van Wageningen met haar winnende poster. In het verslag vindt u een link naar haar poster en een selectie van de overige gepresenteerde posters. Verder in dit nummer onder meer een verrassende kijk van Ineke van Kessel op het mediaspektakel rond het hoofd van de Ghanese chief Badu Bonsu II; en een beschrijving van Floor Mooy over haar boeiende ervaringen als docent antropologie in Malawi. Benieuwd naar de overige items? Een muisklik in de inhoudsopgave volstaat om de rest van deze nieuwsbrief te bekijken en te lezen.

Dan is er nog nieuws van de redactie: Margreet Wewerinke heeft na een aantal jaren trouwe dienst de redactie verlaten. Ook Janneke Juffermans heeft laten weten niet langer deel uit te kunnen maken van de redactie. Wij willen beiden bedanken voor hun inzet en wensen hen veel succes met hun verdere werkzaamheden. De redactie is dus weer uitgedund en heeft ook te kampen met tijdelijke afwezigheid van leden wegens onderzoek in het buitenland. U raadt het al, wij hebben weer dringend versterking nodig! Ook losse bijdragen, uw nieuwtjes en nieuwe publicaties (met foto’s) zijn altijd van harte welkom.

Rest mij u veel leesplezier te wensen met deze laatste Nieuwsbrief van dit jaar.

Marijke Steegstra