NVAS Nieuwsbrief March 2010


© 2010 Salvador L. d'Souza

Beste lezers,

Deze nieuwsbrief verschijnt op het moment dat een lange winter eindelijk tot een einde lijkt gekomen. Met onder meer een bericht over lopend onderzoek naar ‘wildboerderijen’ in Zuid-Afrika van Marja Spierenburg, een ‘Groeten uit Nigeria’ van ‘Afrikaniste in wording’ zoals ze zichzelf noemt, Emma Ratia, een verslag van Martin Klein’s seminar over ‘African slavery’ van José van Santen en een overzicht van recente en aanstaande promoties en publicaties, brengen we het warme gevoel van Afrika een beetje dichterbij.

Vergeet niet de komende NVAS conferentie "Africa for sale". Analysing and theorizing foreign land claims and acquisitions‘ die op 28 en 29 oktober in Groningen plaats zal vinden alvast in uw agenda te noteren. In deze nieuwsbrief vindt u een Call for Papers voor deze conferentie.

In deze nieuwsbrief maken wij een eerste overgang naar meer Engelstalige teksten. Zoals ook tijdens de laatste studiedag bleek, zoeken immers ook steeds meer niet-Nederlandstalige Afrika-onderzoekers in Nederland aansluiting bij onze vereniging. Daarnaast zijn velen onder ons gewend om hun publicaties in het Engels te schrijven.

Hierbij tenslotte een herhaalde, tot nu toe vergeefse, oproep tot versterking van de redactie. Ook incidentele bijdragen blijven altijd welkom.

Dear Readers,

This newsletter arrives at a time when this year‘s long winter finally seems to come to an end. In this newsletter we bring you closer to the warm sense of Africa with, amongst others, a a report about current research on ‘wildboerderijen’ in South-Africa from Marja Spierenburg, a ‘Greetings from Nigeria’ from ‘Africanist-in-the-making’ as she calls herself, Emma Ratia, a review of Martin Klein’s seminar on African slavery by José van Santen, and an overview of recent and coming promotions and publications in the field of Africa studies.

Do not forget to mark on your calendar the upcoming NVAS conference "Africa for sale". Analysing and theorizing foreign land claims and acquisitions‘, which will take place in Groningen on the 28th and 29th of October. You will find a Call for Papers on page 3.

In this newsletter we make a transition from an almost exclusive use of the Dutch language to more contributions in English. First of all, more and more non-Dutch speaking Africanists in the Netherlands are connecting with our association, which also came to the fore during the last NVAS study day. Secondly, many of us are used to writing and publishing about our research in English.

Finally, we urgently need new editors for the Newsletter. Occasional contributions and suggestions are always welcome.

Marijke Steegstra