Group photo Conference Africa for Sale, October 2010, Groningen


Beste lezers,
U heeft even op een nieuwe nieuwsbrief moeten wachten. Intussen is er weer een hoop gebeurd, zowel op academisch gebied met betrekking tot Afrika, als op het persoonlijk vlak: redactielid Sahro Mohammed heeft vorig jaar zomer een dochter gekregen (nog gefeliciteerd!) en ikzelf ben op 29 september bevallen van een derde zoon. Eind oktober vorig jaar werd de succesvolle NVAS conferentie “Africa for Sale” gehouden  in Groningen, waarvan in deze nieuwsbrief een verslag. Verder een aankondiging voor de nieuwe NVAS studiedag later dit jaar over “Africa’s Cultural Heritage”, een verslag van onderzoek in Ethiopië, informatie over het onderzoeksprogramma “Mobile Africa revisited”, nieuwe publicaties over Afrika van leden en nog veel meer. Bovendien is het NVAS bestuur op zoek naar nieuwe kandidaten, zie de mededelingen uit het bestuur.
Ik wens u veel leesplezier!
Dear readers,
After a long absence, we have a new newsletter for you. In the meantime much has happened, both in the academic field relating to Africa, as well as in our personal lives: member of the editorial board Sahro Mohammed had a baby girl last summer (congrats!) and I myself gave birth to a third bouncing baby boy on the 29th of September 2010. Last year October the successful NVAS conference “Africa for Sale” was held in Groningen. You can read a report in this newsletter. We also have an announcement for this year’s NVAS study day on Africa’s Cultural Heritage (in both Dutch and English). Furthermore, you can read a report from the field in Ethiopia, information about the research programme “Mobile Africa revisited”, new publications on Africa by our members, and much more. The NVAS board is looking for new board members, see the announcement in this newsletter.
I wish you happy reading!
Marijke Steegstra

© Copyright 2011 All rights reserved. Nederlandse Vereniging voor Afrika Studies Nieuwsbrief. Afrika Studies Leiden.