NVAS Nieuwsbrief Juni 2009

Beste lezers,

We beginnen met een droevig bericht dat de meesten van u al bekend zal zijn: op 21 maart jl. overleed professor Gerti Hesseling, oud-directeur van het Afrika Studie Centrum. Voor een uitgebreid In Memoriam verwijzen wij u naar de website van het ASC.

Bij deze willen we de inmiddels bij de redactie vertrokken Machteld Oosterkamp nog bedanken voor haar jarenlange inzet voor de NVAS Nieuwsbrief. Zij en Amber Gemmeke zijn ook verantwoordelijk voor de eind vorig jaar gehouden enquête onder NVAS leden. Slechts een deel van u heeft deze enquête ingevuld, maar het was voor ons als redactieleden erg fijn te vernemen dat de Nieuwsbrief wel degelijk wordt gelezen en gewaardeerd. Tevens waren de talloze suggesties en ideeën zeer inspirerend. Het meest genoemde punt voor verbetering was de lay-out. Wij hopen hierbij aan uw wens te hebben voldaan met deze geheel gerestylede Nieuwsbrief, waarvoor Salvador d’Souza verantwoordelijk is en waarvoor hartelijk dank. Verder nieuws van de redactie is dat Janneke Juffermans het eindredacteurschap aan ondergetekende heeft overgedragen. Zij blijft wel lid van onze redactie. De redactie is weer versterkt met drie nieuwe leden, te weten: Kirsten Langeveld, Marieke Kruis en Iva Peša. Welkom!

Als u geprikkeld bent geraakt door het intrigerende kunstwerk op de foto hierboven, dat te zien is in de nieuwe tentoonstelling ′Roots & More′ van het Afrika Museum te Berg en Dal, dan kunt u hier verderop in de Nieuwsbrief meer over lezen. In een bijdrage van Marianne Riphagen komt naar aanleiding van deze tentoonstelling de discussie over hedendaagse kunst in volkenkundige musea aan de orde. Verder onder meer een verslag van de recent gehouden jaarlijkse Afrika-dag van de Evert Vermeer Stichting, een interview met Valentina Mazzucato over haar nieuwe functie en onderzoek aan de Universiteit van Maastricht, en een veldwerkverslag uit Zambia. Daarnaast kunt u de gebruikelijke rubrieken vinden met actuele overzichten en berichten.

Ik wens u veel leesplezier en alvast een fijne zomer!
Marijke Steegstra