NVAS Nieuwsbrief June 2010

Source photo: http://www.tropenmuseum.nl/eCache/FAB/46/616.html

Beste 336 leden,

Ik spreek u alle 336 even persoonlijk aan om te benadrukken dat we nog nooit zo veel leden hebben gehad! Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. In dit laatste nummer voor de zomerstop krijgt u deze keer de groeten uit Kinshasa van Julie Ndaya. Pangmashi Yenkong doet enthousiast verslag van de jaarlijkse Afrikadag in Den Haag die onlangs werd gehouden. U kunt de recensies van de warm aanbevolen proefschriften van medisch antropologen Christine Böhmig en Benson Mulemi lezen en die van het boek van Anika May over ‘informal peace education training’ in Oeganda. Verder nieuws over tentoonstellingen die natuurlijk in het kader van het WK in Zuid-Afrika staan, promoties, lezingen, nieuwe publicaties en nog veel meer. Ik wens u vast een fijne zomer!

Dear 336 members,

I have to mention you all personally in order to emphasize that this is the largest number of members we have ever had! Of course we are very happy about it. In this last issue before summer, Julie Ndaya sends you greetings from Kinshasa. Pangmashi Yenkong enthusiastically reports about the annual Africaday in the Hague. You can also read the reviews of the much recommended theses of medical anthropologists Christine Böhmig and Benson Mulemi, and the book review of Anika May’s study of ‘informal peace education training’ in Uganda. Furthermore, we have news about exhibitions, of course related to the world championship soccer in South–Africa, promotions, lectures, recent publications, and much more. I wish you a nice summer!

Marijke Steegstra