Frans van Kooten

kootenIn het najaar van 2013 heb ik mijn master Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Voor mijn master-thesis heb ik kwantitatief onderzoek gedaan naar de invloed van sociale voorzieningen op het ontstaan van burgeroorlogen, waarbij ik heb gekeken naar de verschillen tussen binnen- en buitenlandse financiering van deze sociale voorzieningen. Mijn belangstelling voor Afrika is tot bloei gekomen in 2011 toen ik een half jaar vrijwilligerswerk heb gedaan in Oeganda en Kenia. Op dit moment (begin 2014) help ik binnen het Afrika-Studiecentrum (ASC) mee met een onderzoek naar micro-verzekeringen in Togo. Ik ben erg geïnteresseerd in de relatie tussen overheidsvoorzieningen, binnenlandse (economische) ontwikkelingen en conflicten.

Mail: Frank van Kooten