Gonne Beekman

BeekmanSinds november 2009 ben ik als promovendus verbonden aan de leerstoelgroep Ontwikkelingseconomie van de Universiteit Wageningen, waar ik ook mijn bachelor en master in Internationale Ontwikkelingsstudies heb gedaan. Tijdens mijn studie heb ik me gericht op de rol van instituties in ontwikkeling. Zo heb ik in Ethiopië onderzoek gedaan naar de rol van boerencoöperaties bij innovatie en heb ik in Burundi onderzocht hoe formele en informele landrechten van invloed zijn op risicopercepties en investeringen.

In Burundi heb ik kennis gemaakt met effecten van gewelddadig conflict en de soms tegenstrijdige effecten daarvan op ontwikkeling.
Mijn promotieonderzoek richt zich op rurale huishoudens in Liberia, een land dat – net als Burundi – een recente geschiedenis van oorlog kent. In dit project werk ik samen met ZOA Vluchtelingenzorg, sinds 2003 werkzaam in Liberia.
Aan de hand van een gedetailleerde impactanalyse kijk ik naar de effecten van een van ZOA’s programma’s op inkomens, voedselzekerheid en sociale cohesie en individuele preferenties. Om die laatste facetten te onderzoeken maak ik gebruik van spelletjes (experimenten), die concepten zoals risicopreferenties, geduld en altruïsme meetbaar maken. Dergelijke preferenties zijn bepalend voor gedrag en keuzes die mensen maken, en daarom van groot belang voor het slagen of falen van nieuwe initiatieven en voor ontwikkeling in het algemeen.

Mail: Gonne Beekman