Kirsten Langeveld

 

Kirsten Lakirsten_langeveld1-230x300ngeveld is cultureel antropologe en als postdoc-onderzoeker verbonden aan het AMC/de UvA, Sociale Geneeskunde. De titel van het onderzoek luidt: Gezond publiek beleid om achterstanden in gezondheid te reduceren in Amsterdam: een case studie in stadsdeel Nieuw-West.
In Nederland is de gezondheid van mensen met een lage sociaal-economische status (SES) slechter dan mensen met een hogere SES. Om achterstanden in gezondheid te verkleinen is het nodig gezondheid te integreren in beleidsvelden die buiten de gezondheidssector liggen. Kirsten adviseert als actieonderzoeker over de integratie van gezondheid in beleid.

Kirsten is in 2003 gepromoveerd op haar proefschrift: Het geheim van het masker. Maskerrituelen en genderrelaties in de Casamance, Senegal. Het begrip ‘masker’ betekent in de Europese traditie gelaatsbedekking. In de West-Afrikaanse traditie staat het begrip masker echter voor veel meer: een masker is daar het geheel van een kostuum, een dans en het geloof dat men hecht aan het masker. In de literatuur over Afrikaanse maskers is er door het erkennen van het bestaan van vrouwenmaskers daarnaast een discussie gaande over de herdefiniëring van het masker. Vrouwenmaskers zijn bijzonder omdat ze het gelaat van de vrouw vaak onbedekt laten, waardoor de vrouw nog herkenbaar is. Ook uit deze studie, die het kanyalen-ritueel analyseert als maskerritueel, blijkt dat een herdefiniëring van het masker noodzakelijk is. Studies over maskers in het algemeen benadrukken de kant van de mannen: maskers worden beschreven als het domein van mannen waartoe vrouwen geen toegang hebben en waar vrouwen geen rol in spelen. Kirsten Langeveld verbleef twintig maanden in de Casamance om de rol van vrouwen te bestuderen. De maskers die in de Casamance optreden, brengen elk een eigen problematiek naar voren. Wat is de rol van de vrouwen in de maskerrituelen en in hoeverre zijn deze maskerrituelen een arena voor de genders?

Mail sturen naar Kirsten Langeveld