Krista van Mourik

Momenteel (juni 2009) bevind ik me in de laatste fase van de master Culturele Antropologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In mijn scriptie richt ik me op de lange termijn effecten van ervaringen van oorlog en gedwongen migratie op het alledaagse leven van vluchtelingenfamilies in Europa. In mijn veldwerkperiode heb ik – naast een exploratie van de spanningen en problemen binnen Zuid-Soedanese vluchtelingenfamilies in Londen – me gericht op de betekenis van muziek en religie in de omgang met deze problemen.
Gedurende mijn studies Sociologie en Culturele Antropologie en verschillende stages heb ik me voornamelijk bezig gehouden met de thema’s geweld, verwantschap, (post-)conflict landen, religie, migratie en Afrika. Ook na het afronden van mijn master – gepland in augustus 2009 – hoop ik me verder te kunnen verdiepen in deze thema’s.

Mail Krista van Mourik