Marijke Steegstra

marijke_steegstraMarijke Steegstra is cultureel antropologe en promoveerde in 2004 op een onderzoek naar debatten over cultuur en religie in Ghana aan de hand van een uitgebreide studie naar initiatieriten voor meisjes bij de Krobo. Dat resulteerde in het proefschrift ‘Resilient Rituals. Krobo Initiation and the Politics of Culture in Ghana’ (LITVerlag Münster, 2004). Daarna volgde een post-doc onderzoek naar zogenaamde ‘development chiefs’: westerlingen die in Ghana een traditionele titel krijgen en van wie verwacht wordt dat zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ‘hun’ dorp of gebied. Ook bij het onderwerp ‘chieftaincy’ spelen debatten over culturele identiteit een belangrijke rol. Tijdens deze onderzoeken was zij verbonden aan de vakgroep Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Momenteel is Marijke als docent (Sociaal-Pedagogische Hulpverlening) en onderzoeker werkzaam aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Mail sturen naar Marijke Steegstra