Maarten Onneweer

Ik ben als PhD-student verbonden aan Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit Leiden. Ik doe onderzoek naar waterontwikkeling in het Kitui-district in Kenia. Mijn onderzoek is getiteld “The social life of springs: encountering landscapes of spirits and development in the Kitui district Kenya”. Het project richt zich op waterbronnen waar koloniale verbeteringsprogramma’s of recentere ontwikkelingsprojecten (zouden) hebben plaatsgevonden. Het project combineert een etnografische benadering van ontwikkelingswerk met inzichten uit Actor Network theory om te komen tot een nieuwe soort van omgevingsgeschiedenis.

Mail Maarten Onneweer