Marian Koster

Op dit moment werk ik voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst, afdeling asiel, in Den Bosch. In oktober 2008 heb ik met succes mijn promotieonderzoek naar de gevolgen van de genocide op huishoudens in Rwanda afgerond. Voor dit onderzoek heb ik twee jaar op het platteland in het noordoosten van Rwanda gewoond. Ik heb met name gekeken naar de toegang van verschillende groepen (mannen vs. vrouwen, Hutu vs. Tutsi) tot land en andere hulpbronnen, en de invloed van beleid op de strategieën die boeren gebruiken om in hun levensonderhoud te voorzien. Daarnaast was ik (en ben ik nog steeds) geïnteresseerd in de rol die religie speelt in de (weder-) opbouw van sociale cohesie.

 In Wageningen heb ik tussen 1991 en 1998 Tropisch Landgebruik gestudeerd. Ik hield me daar vooral bezig met rurale ontwikkelingssociologie, agrarisch recht en vrouwenstudies. Naast mijn kennis van Rwanda, heb ik vooral kennis van de andere delen van het Grote Meren gebied (Burundi, Oost-DRC), en verder ook van India. Op dit moment houd ik me bezig met nationaal en internationaal vreemdelingenrecht.

Mail Marian Koster