Marleen de Witte

Sinds 2008 ben ik als post-doc onderzoeker verbonden aan de afdeling Sociale en Culturele Antropologie van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Ik werk daar binnen het NWO-onderzoekspoject “Heritage Dynamics” aan een onderzoek naar de herwaardering en (veelal religieuze) bestrijding van “cultureel erfgoed” in hedendaags Ghana. Ik richt mij daarbij op de wisselwerking tussen de staat, religie en media/populaire cultuur en in het bijzonder op de ontwikkeling van nieuwe, marktgerichte stijlen van “Afrikaansheid” en “traditie” onder jonge stedelingen.

Overige onderzoeks- en publicatiethema’s zijn religie, media, zintuigen en het lichaam en begrafenissen. Mijn proefschrift “Spirit Media: Charismatics, traditionalists, and mediation practices in Ghana” (2008) ging over de publieke manifestatie van Pentecostalisme en Afrikaans Traditionele Religie in Ghana’s nieuwe medialandschap en de verhouding tusen de massamedia en religieuze praktijk. Ook publicerde ik een boek over Asante-begrafenissen (Aksant, 2001).

Mail: Marleen de Witte