Meindert Muller: Nooit weer Elmina. Afrikaanse theologen over globalisering: hun analyses, alternatieven, inspiratie (2012)

elminaIn deze publicatie gaat Meindert Muller op zoek naar de reacties van Afrikaanse theologen op de globalisering: hun analyse en duiding; hun alternatieven ook. Vooral publicaties in kranten, tijdschriften en op Internet, ook lezingen en toespraken onderzocht hij. In veel van die reacties klinkt een felheid door die noodzaakt tot het zoeken naar voorwaarden van en wegen tot een ongemakkelijke maar reële verzoening tussen Noord en Zuid. Dit boek is een verslag van dit onderzoek, uitmondend in een pleidooi voor de ‘deglobalisering van God’.
Het boek wordt ingeleid met een voorwoord van prof. dr. Johan Buitendag, decaan van de Theologische Faculteit van de Universiteit van Pretoria, Zuid-Afrika.

U kunt dit boek bestellen via domein.editie@gmail.com