Habilitation Daniela Merolla

Merolla2In Frankrijk is HDR – ‘Habilitation’ – vereist om te kunnen solliciteren naar een hoogleraarschap. De ‘Habilitation’ kan worden verkregen nadat de kandidaat een manuscript schrijft – en verdedigt in een openbare zitting – waarin zij reflecteert over het theoretische kader, de methodologie en de resultaten van haar onderzoek sinds haar promotie.

Daniela verdedigde haar onderzoeksresultaten voor een comité van specialisten in Berberse en Afrikaanse literatuur aan de Universiteit van Aix-Marseille op 24 februari 2014.