Redactie

Afrikastudies.nl biedt u informatie over lopende onderzoeksprojecten, een agenda met data voor congressen en studiedagen, recensies en nieuwe publicaties, enz. Tot 2015 gaf de NVAS drie keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit, sinds 2015 is deze vervangen door de site.

NVAS redactie

  • Marijke Steegstra, redactielid, promoties/publicaties/kringen, vml. hoofdredacteur nieuwsbrief
  • Kirsten Langeveld, redactielid, verslaggeving/interviews/gezondheidszorg
  • Iva Peša, redactielid, verslaggeving/interviews/landbouw
  • Louise Müller, webmaster, redactielid geschiedenis/filosofie/kunst
  • Kim Molenaar, social media
  • Klaartje Jaspers, redactielid internationaal, roulerend editor-in-chief 2015

Stukken voor de nieuwsbrief kunnen worden gestuurd naar de redactie van de NVAS.