NVAS – de Vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Afrikastudies is een nationaal netwerk van en voor Afrikadeskundigen en studenten voornamelijk in Nederland maar ook daarbuiten.

Doelstelling NVAS

De NVAS stelt zich ten doel om interdisciplinair contact tussen Afrika deskundigen te faciliteren en bevorderen en een breed publiek in Nederland en daar buiten te laten delen in onderzoek en kennis met betrekking tot Afrika. Hiertoe organiseert de NVAS twee typen evenementen:

NVAS Afrikadag. Deze wordt georganiseerd voor een breed publiek van Afrikanisten en Afrika geïnteresseerden. De dag vindt jaarlijks plaats, behalve in het jaar waarin er een NVAS internationale conferentie is (zie hieronder). De thema’s variëren van cultureel erfgoed en voedsel tot techniek en sport in Afrika. De Afrikadag is een dag van en voor leden met een divers aanbod aan lezingen en interactieve activiteiten.

NVAS internationale conferentie. Iedere drie jaar vindt er een tweedaagse internationale conferentie plaats, waarbij discussies over actuele en relevante thema’s op het gebied van Afrika centraal staan (bijv. kindertijd [2008]; landroof [2010]; Internationaal Strafhof [2014]). Een NVAS conferentie wordt gekenmerkt door de deelname van (inter)nationale wetenschappers van diverse disciplines.

Voor wie?

De vereniging staat open voor iedereen met hart voor Afrika, oftewel mensen die Afrika als werk- en interessegebied hebben. Onze leden vormen een bonte verzameling, waarin u en jij zeker goed gezelschap vinden.

Wat?

Deze website en de NVAS Facebook pagina voorzien de leden regelmatig van wetenswaardigheden over NVAS-leden en brengen actualiteiten over Afrika.

Verder worden leden aangemoedigd een bijdrage te leveren in de vorm van het voorstellen van conferentie en Afrikadag thema’s, het presenteren van papers en/of het bieden van organisatorische ondersteuning bij de Afrikadagen en de conferenties. Ten slotte, het bestuur bevordert informele bijeenkomsten van leden die in eenzelfde regio wonen.

De talen waarin de NVAS communiceert, zijn Nederlands en Engels. Bij de NVAS internationale conferentie is Engels de voertaal.

Contactpersoon is tijdelijk NVAS secretaris Tanja Hendriks


http://www.afrikastudies.nl/statuten
Herziene statuten NVAS 15-12-2014 (PDF – 1.78 MB) 

Strategisch document NVAS 2016-2019 – final (PDF – 300 KB) 

NVAS financieel jaarverslag 2015 (PDF – 15 KB) 
NVAS financieel jaarverslag 2014 (PDF – 16 KB)
Financieel overzicht 2013 (PDF – 12 KB)

NVAS jaarverslag 2016 (PDF – 400 KB)
NVAS Jaarverslag 2015 (PDF – 440 KB)
NVAS Jaarverslag 2014 (PDF – 280 KB)

NVAS begroting 2017 (PDF – 15 KB)
NVAS begroting 2016 (PDF – 15 KB)
NVAS begroting 2015 (PDF – 15 KB)