Felix Ameka

amekaFelix Kofi Ameka is als antropologisch taalkundige verbonden aan het Leiden University Centre for Linguistics, waar hij o.a. doceert in het onderwijsprogramma Afrikaanse Talen en Culturen. Daarnaast is hij Visiting Scientist in het Language and Cognition Department van het Max Planck Institute for Psycholinguistics in Nijmegen. Na zijn bachelor in Linguistics and History aan de University of Ghana, studeerde hij aan de Australian National University in Canberra, waar hij in 1991 promoveerde op een beschrijving van het Ewe. Nu houdt hij zich bezig met de beschrijving en documentatie van culturele en taaldiversiteit in Afrika. Thema’s zijn o.a. interculturele communicatie in een globaliserende wereld, oraliteit en literacy en de rol van taal en cultuur in ontwikkeling, vooral in gezondheid, onderwijs en governance, en de implicaties voor beleidsvorming. Felix Ameka is hoofdredacteur van The Journal of African Languages and Linguistics (JALL), uitgegeven bij De Gruyter Mouton in Berlijn. Daarnaast heeft hij een ruime ervaring in bestuurlijke functies, o.a. sinds 2000 lid van de Executive Council of The West African Linguistics Society (WALS) en sinds vorig jaar van de International Steering Committee of The World Congress of African Linguistics (WOCAL). Tevens is hij lid van de Wetenschappelijke Raad van Advies van het Afrika-Studiecentrum in Leiden.

Mail: Felix Ameka