Willemijn van Kol

Ik heb Culturele Antropologie gestudeerd aan de universiteit van Utrecht. Binnen mijn studie heb ik me voornamelijk bezig gehouden met thema’s als mondialisering, multiculturalisme en transnationalisme in Sub-Sahara Afrika. Fotografie is mijn grote passie en afgelopen jaar heb ik twee fotodocumentaires gemaakt in urbaan Mozambique. Deze documentaires exposeer ik van 1 juli tot 1 oktober 2010 bij het Afrika-Studiecentrum in Leiden. Verder ben ik projectmedewerker bij Upact, een kleine NGO in Utecht. Upact bedenkt, maakt en verspreidt innovatieve bewustwordingstools rond de oorzaken van, gevolgen van en alternatieven voor geweld.
Kernwoorden: Malawi, Mozambique, islam, globalisering, religieuze identiteit, visuele antropologie, transnationalisme, mondialisering, multiculturalisme, Sub-Sahara Afrika.

Mail Willemijn van Kol