Jan Jansen (treasurer)

Jan Jansen-mei 19, 2015-OOGST Fotografie-2As a child I was fascinated by stories of empire builders like some Roman Emperors, Alexander the Great or Djenghiz Khan. Africa had no history in my imagination; no one ever told me about Africa’s history. It was only as a student that I discovered that not all history depends on written sources and material heritage. For the history of the Mali Empire and its aftermath oral tradition and the landscape provide the sources and a historian of Africa faces methodological challenges that are probably unique for this field of studies. I feel privileged that life has given me the opportunity to build an academic career on the study of the Sunjata Epic, the founding myth of the Mali Empire (and so much more). Accepting a position in the NVAS board was to me a logical choice in respect of all those kind people that I have met over the years, who are deeply committed to Africa and wholeheartedly engaged with Africans

Als kind raakte ik gefascineerd door de verhalen over wereldrijken zoals die van de Romeinse Keizers, Alexander de Grote en Djenghiz Khan. Afrika had geen geschiedenis, voor zover ik wist; niemand had mij ooit verteld over Afrika’s geschiedenis. Pas toen ik ging studeren ontdekte ik echter dat niet alle geschiedenis afhangt van geschreven bronnen en materieel erfgoed. Voor de geschiedenis van het Mali-rijk vormen de orale traditie en het landschap de bronnen van een historicus. Een geschiedkundige die zich bezig houdt met Afrika staat dus voor allerlei methodologische uitdagingen die waarschijnlijk uniek zijn voor dit vakgebied. Ik voel mij bevoorrecht dat ik de kans heb gehad om mijn academische carrière te bouwen rond de studie van het Sunjata Epos, de stichtingsmythe van het Mali-rijk (en nog zo veel meer). Bestuurslid worden bij de NVAS was dus voor mij een logische keuze, uit respect naar al die aardige mensen die ik door de jaren heen heb ontmoet, die zo ongelooflijk toegewijd zijn aan en betrokken met Afrika en Afrikanen

Mail: Jan Jansen