BEGROTING 2021

Inkomsten
Contributies 2000
Subsidies voor studiedag 500
Inkomsten uit boekverkoop 100
Inkomsten uit Studiedag 1000
Totaal 3600

Uitgaven
Bankkosten 200
Bestuurskosten 400
Studiedag uitgaven 2000
Reservering voor Congres 2022 1000
Totaal 3600