BEGROTING 2022

Inkomsten
Contributies 1750
Subsidies voor conferentie 500
Twee jaar 1000 euro
gereserveerd voor conferentie 2000
Inkomsten uit boekverkoop 100
Inkomsten uit conferentie 1000
Totaal 5350

Uitgaven
Bankkosten 200
Bestuurskosten 150
Conferentie uitgaven 5000
Totaal 5350