financieel jaarverslag 2019

Nog tegoed contributie van eeuwige leden 100
Inkomsten contributie 1985,5
Totaal inkomsten contributie 2085,5
Subsidie Studiedag 500
Inschrijfgelden Studiedag 1389,8
Totaal inkomsten 3975,3

Herdruk en verkoop boek 574,1
Uitgaven bankkosten 153,87
Uitgaven bestuurskosten 311,72
Kosten studiedag (incl. inschrijfgelden) 4296,2
Totaal uitgaven 5335,89