FINANCIEEL OVERZICHT 2020

Inkomsten
Subsidie studiedag 0
Inkomsten contributie 2850,5
Totaal inkomsten 2850,5

Uitgaven
RESERVERING voor congres 2022 1000
Uitgaven bankkosten 135,47
Uitgaven bestuurskosten 23,47
Uitgaven studiedag 840,81
Openstaande rekening studiedag 200 2199,75

JAARRESULTAAT 650,75