FINANCIEEL OVERZICHT 2021

Inkomsten
Subsidie studiedag 0
Inkomsten contributie 2148,5
Totaal inkomsten 2148,5

Uitgaven
RESERVERING voor congres 2022 1000
Uitgaven bankkosten 173,1
Uitgaven bestuurskosten 32,95
Uitgaven studiedag 2021 en 2020 548,15
TOTAAL UITGAVEN 1754,2

JAARRESULTAAT 394,3