Jaarverslag 2020

Algemene beschouwing

2020 was een bewogen jaar voor de vereniging. Door de gevolgen van de globale coronapandemie heeft de NVAS geen mogelijkheid gehad om fysieke evenementen voor onze leden te verzorgen. Via de maandelijkse nieuwsbrief en een online panel over Covid-19 in Afrika zijn wij alsnog in contact gebleven met onze leden. Tevens hebben wij sinds 2021 afscheid genomen van onze voorzitter Felix Ameka en bestuurslid Anneke Breedveld. Felix en Anneke hebben zich vele jaren met hart en ziel ingezet voor de vereniging en het bestuur is erg dankbaar voor hun harde werk. Wij hebben Azeb Amha verwelkomd als onze nieuwe voorzitter en Iva Pesa is ons nieuwste bestuurslid .

Verenigingsfeiten 2020

Op 31 oktober 2020 heeft de NVAS een online panel over Covid-19 in Afrika gepresenteerd. Tijdens dit panel kwamen vijf sprekers uit verschillende Afrikaanse landen aan het woord. Zij hebben gereflecteerd op de impact van Covid-19 op hun persoonlijke en professionele levens en het lokale overheidsbeleid. Na afloop van de presentaties was er voldoende tijd voor leden om vragen te stellen aan de sprekers. De presentaties zijn terug te zien op onze website.

NVAS bestuur en leden

Aan het eind van 2020 heeft het bestuur met spijt afscheid genomen van voorzitter Felix Ameka en bestuurslid Anneke Breedveld. Tevens hebben wij Iva Pesa als nieuw bestuurslid verwelkomt. Iva is Assistant Professor Afrikaanse Geschiedenis aan de universiteit Groningen. De huidige bestuursleden zijn: Azeb Amha (voorzitter), Jan Jansen (penningmeester), Maud van Merrienboer (secretaris), Karin Willemse, en Iva Pesa. Er is dit jaar één algemene ledenvergadering geweest, voorafgaand aan het online panel op 31 oktober.

Financiën

Vanwege de coronacrisis zijn er weinig grote uitgaven geweest in het jaar 2020. Hierdoor hebben wij een bedrag opzij kunnen zetten om een grootschalig congres te organiseren ter ere van ons 25-jarig bestaan in 2022

NVAS communicatie

De Newsflash wordt maandelijks verstuurd naar onze leden. Middels een survey hebben wij tevens inzicht proberen te krijgen van de wensen en behoeften van onze leden met betrekking tot de nieuwsbrief. De inzichten van deze survey nemen wij mee in ons communicatiebeleid. Regelmatig ontvangen wij bijdragen voor de nieuwsbrief van onze leden via nvasredactie@gmail.com. Onze leden worden tevens op de hoogte gehouden via Twitter en een besloten groep op LinkedIn.

Maud van Merrienboer, Secretaris bestuursjaar 2019