2017 – Africa Day – Conference Education for Life in Africa

picture conference 1

Education for Life in Africa – A day to Remember

report by Bert van Pinxteren

Additional info can be found here.

The programme can be found here

 

(Voor het Nederlandse verslag > scroll naar beneden)

Education for Life in Africa – a title like that inevitably leads to a number of questions. Do we know what kind of life the African youngster of today can look forward to? What is the place of African education in a globalizing world? Does ‘one size fit all’, or do we need different types of education? All these and more questions were tackled in the information-filled conference of the Netherlands Association of African Studies (NVAS), on 19 and 20 May in the beautiful facilities of the The Hague University of Applied Sciences.

The Conference brought together more than 100 experts, students, teachers and researchers from many different countries, around half of them from Africa. The setting, provided by Jos Walenkamp as resident expert and host, together with the intense format, made for the possibility of lively debate and intensive information and knowledge sharing between participants.

The diversity that was present at the conference is illustrated by the keynote speeches: Goolam Mohamedbhai from Mauritius discussed engineering education. He criticized the tendency to provide a purely theoretical education and pointed to the need to provide more facilities for a hands-on, practical approach. Ingse Skattum from Norway discussed language of instruction issues, leading to lively debates throughout the conference on the need (or otherwise) of using African indigenous languages in education. Jan and Frouke Draisma recalled how they had developed methods for teaching math in indigenous languages for Mozambique, back in the ‘90s.

Panels included such diverse topics as gender and education, higher education and enrolment, informal education, education and the city, collaboration between Europe and Africa on education, employability, literacy teaching and teacher training.

For me personally, the Conference was a goldmine of ideas and new connections. I had not heard of or met the formidable Edward Nsoh from Ghana –  but it turned out we were on the same page on many issues. Nor did I know the frail muslim Senegalese woman Mariama Fall – who turned out to be a powerful speaker on youth employment issues. Then there was Madi Ditmars from South Africa – who is using the same instruments I plan to do research on. There was Azeb Amha of the African Studies Centre, back with fresh new ideas from a period of fieldwork in Ethiopia – and it went on like that.

In short – NVAS and the Conference programme committee (Anneke Breedveld, Jan Jansen, Beer Schröder and Jos Walenkamp) really outdid themselves for this event, which also marked the 20th Annniversary of NVAS itself, as eloquently remarked by Felix Ameka. If you missed it – wait for the publication that the Conference will generate, due out next year.  

picture conference 3EDUCATION FOR LIFE IN AFRICA: een conferentie om niet te vergeten (by Bert van Pinxteren)

Education for Life in Africa – met zo’n titel ga je natuurlijk vragen stellen. Weten we eigenlijk wel wat voor leven de huidige Afrikaanse jongeren kunnen verwachten? Wat moet de positie zijn van onderwijs in Afrika in een globaliserende wereld? Kan je met één benadering toe, of hebben we verschillende aanpakken nodig? Al deze vragen, en meer, kwamen aan de orde in het volgeladen programma van de NVAS conferentie op 19 en 20 mei in de mooie ruimtes van de Haagse Hogeschool.

Aan de conferentie deden meer dan 100 mensen mee, studenten, onderwijzers en onderzoekers uit veel verschillende landen, ongeveer de helft Afrikaans. De plek, beschikbaar gesteld door Jos Walenkamp, die zowel expert als gastheer was, samen met het volle programma, zorgden voor levendige discussies en intensieve informatie-uitwisseling tussen de deelnemers.

De verscheidenheid op de conferentie is af te meten aan de keynote speeches: Goolam Mahomedbhai uit Mauritius gaf een lezing over de opleiding van ingenieurs. Hij bekritiseerde de tendens om een puur theoretische opleiding te bieden en bepleitte betere faciliteiten voor een meer praktische benadering. Ingse Skattum uit Noorwegen bediscussieerde in welke taal onderwijs het beste kan worden gegeven. Dat leidde tot levendige debatten tijdens de hele conferentie over het nut van eigen Afrikaanse talen voor het onderwijs. Jan en Frouke Draisma lieten zien hoe zij al in de negentiger jaren methoden hebben ontwikkeld voor wiskunde-onderwijs in Afrikaanse talen in Mozambique.

De panels waren gewijd aan uiteenlopende onderwerpen zoals gender en onderwijs, hoger onderwijs en participatiegraad, informeel onderwijs, onderwijs en de stad, samenwerking tussen Europa en Afrika op onderwijsgebied, baankansen, alfabetisering en lerarenopleidingen.

Voor mij bleek de conferentie een goudmijn aan ideeën en nieuwe contacten. Ik kende de formidabele Edward Nsoh uit Ghana niet – maar we bleken het over veel dingen eens te zijn. Voor mij was de breekbare moslima Mariama Fall ook nieuw – maar ze hield een gloedvol betoog over jeugdwerkeloosheid. Ik sprak Madi Ditmars uit Zuid-Afrika – die gebruik maakt van het instrumentarium waar ik onderzoek naar wil doen. Er was Azeb Amha van het ASC, net terug van veldwerk in Ethiopië, vol nieuwe inzichten – en zo ging het maar door.

Kortom, NVAS en de programma-commissie (Anneke Breedveld, Jan Jansen, Beer Schröder en Jos Walenkamp) hebben een fantastisch evenement neergezet, een waardige viering van het 20-jarig bestaan van de NVAS, zoals mooi herdacht door Felix Ameka. Als je er niet bij was – kijk dan uit naar het conferentie-boek, dat volgend jaar uit zal komen.