2012- Africa Day – “Food in Africa, from farm to fingers”

Op zaterdag 13 oktober 2012 werd de food_in_africa2gehouden. De locatie was dit jaar de Universiteit van Wageningen. De studiedag werd bezocht door ongeveer 120 mensen.

Hongersnood. Voedselhulp. Droogte. Dat zijn de beelden die opkomen wanneer de woorden ‘voedsel’ en ‘Afrika’ samen in één zin voorkomen. Maar hoe staat het nu echt met de voedselsituatie in Afrika? Waar wordt het geproduceerd en geconsumeerd? Wat is de relatie tussen Afrikanen en hun voedsel?

Famine. Food aid. Drought. These are the images that jump to mind when ‘food’ and ‘Africa’ are found together in one sentence. But how realistic are they? What is the actual food situation in Africa? Where is food produced and consumed? What is the relation between Africans and their food?

Meer informatie over deze studiedag, het programma en de sprekers vindt u op de pagina over deze conferentie.